Väggspackel

EC1PLUS M1 Ardurapid Bråttom Basta
ARDEX A 950
Snabbt putslagningsbruk.

Produktbeskrivning

- Spänningsfattig oavsett lagtjocklek.
- Sprutbar.
- Till upprätning av väggar innan plattsättning.
- Kan filtas och glättas efter en timme.

Endast inomhus.

Användningsområde

ARDEX A 950 kan användas på svaga underlag som t ex kalkcementputs och lättbetong. Kan filtas och glättas efter ca 1 timme.

ARDURAPIDEFFEKT. Ej vid tillskjutande fukt.

  

 Se en film om sprutspackling

 

 

Tekniska data
Färg Grå.
Konsistens Fast och smidig.
Lagtjocklek Från 0 mm till obegränsad lagtjocklek.
Materialförbrukning Ca 1,1 kg/m²/mm.
Bearbetningstid Ca 30 min vid 20°C.
Målnings- och Beläggningsbar Plattsättnign efter ca 2 tim. Natursten, tätskikt och övriga ytmaterial efter 24 timmar.
Underlag Ska vara fast, rent och tort.
Täta, glatta och icke sugande underlag ska primas med ARDEX P 51.
Enheter

Enhet Art. Nr. EAN
20.00 kg 31714 5703193 95520 5 50 enheter/pall