Väggspackel

EC1PLUS M1 STB Bråttom Basta
ARDEX A 828 LEMON
Gipsbaserat lagningsspackel med citrondoft.

Produktbeskrivning

- Snabbhärdande, beläggningsbar efter 45 minuter.
- Formstabil, sjunker ej.
- Som strukturspackel.
- Vare sig sjunker, spricker eller droppar.
- Obegränsad lagtjocklek.
- Citrondoft som försvinner när massan torkar.

Endast inomhus.

Användningsområde

ARDEX A 828 används till spackling, lagning av stuckaturer, ifyllnad av fogspår i vägg- och takelement. Även för spackling av gipsskiveskarvar med pappremsa och lagning av skador i gips m m före tapetsering, väggmatta eller målning.

Tekniska data
Färg Vit.
Konsistens Formfast, smidig, plastig och pastaliknande.
Lagtjocklek Från 0 mm till obegränsad utan att sjunka.
Materialförbrukning Ca 1,0 kg/m²/mm.
Bearbetningstid Ca 30 min vid 20°C.
Målnings- och Beläggningsbar Upp till 5 mm efter 45 min (20°C). Över 5 mm efter uttorkning.
Underlag Ska var afast, rent och tort.
Täta, glatta och icke sugande underlag primas med ARDEX P 51.
Enheter

Enhet Art. Nr. EAN
12.50 kg 28513 5703193 28513 5 80 enheter/pall