Väggspackel

EC1PLUS M1 STB Bråttom Basta
ARDEX A 826
Snabbhärdande finspackel.

Produktbeskrivning

- För stora ytor.
- Hög fyllnadsförmåga.
- Vare sig sjunker, spricker eller droppar.
- Obegränsad lagtjocklek.

Endast inomhus.

Användningsområde

Gipsbaserat finspackel för bredspacklingar, skarvspacklingar med pappremsa och spackling av ojämnheter. Spacklet bildar ett spänningsfritt underlag före tapetsering och målning på vägg och i tak. Spacklet är mycket drygt, lättarbetat och diffusionsöppet.

Tekniska data
Färg Vit
Konsistens Smidig, fast.
Lagtjocklek Från 0 till obegränsad lagtjocklek.
Materialförbrukning Ca 0,9 kg/m2/mm
Bearbetningstid Ca 1 tim vid 20°C.
Målnings- och Beläggningsbar Upp 5 mm efter 45 min (20°C). Över 5 mm efter uttrokning.
Underlag Ska vara fast, ren och torrt.
Täta, glatta och icke sugande underlag ska primas med ARDEX P 51.
Enheter

Enhet Art. Nr. EAN
12.50 kg 31419 5703193 26512 0 80 enheter/pall