Väggspackel

Med ARDEX väggspackel kan du spackla väggar och tak oavsett lagtjocklek i en arbetsomgång och ändå förvänta dig ARDEX snabba tork- och härdtider.
Här hittar du produkterna att använda vid spackling, filtning och glättning. Allt från små hyllor inomhus till fasader utomhus.

Nedan hittar du våra produkter, har du frågor eller behöver vägledning i ditt produktval kontaktar du säljaren på ditt distrikt.