Utomhus

ARDEX E 100
Tillsats till utomhusprodukter.

Produktbeskrivning

- Förbättrar styrkan, elasticiteten och vidhäftningen.
- Förbättrar korrosionsskyddet.
- Fri från lösningsmedel.

Inom- och utomhus.

Användningsområde

Förbättrar konsistensen på bruket när det bearbetas utan att vattenmängden behöver ökas. Ger hållbara reparationer på betong, puts, undergolv och betongelement, t ex vid skador på grund av åldring och vid bättringar av håligheter, hörn och kanter.

OBS! Används ej till ARDEX AM 100

Tekniska data
Konsistens Vit vätska.
Lagtjocklek 5-30 mm.
Materialförbrukning Från 1-6 kg per 25 kg cement beroende på produkt. Eller se prduktblad.
Enheter

Enhet Art. Nr. EAN
1.75 kg 10602 5703193 10602 7 40 enheter/pall