Utomhus

Basta
ARDEX E 100
Tillsats till utomhusprodukter.

Produktbeskrivning

- Förbättrar styrkan, elasticiteten och vidhäftningen.
- Förbättrar korrosionsskyddet.
- Fri från lösningsmedel.

Inom- och utomhus.

Användningsområde

Förbättrar konsistensen på bruket när det bearbetas utan att vattenmängden behöver ökas. Ger hållbara reparationer på betong, puts, undergolv och betongelement, t ex vid skador på grund av åldring och vid bättringar av håligheter, hörn och kanter.

OBS! Används ej till ARDEX AM 100

Tekniska data
Konsistens Vit vätska.
Materialförbrukning Se produktbladet.
Enheter

Enhet Art. Nr. EAN
1.75 kg 31435 5703193 10602 7 288 enheter/pall