Utomhus

Frostfritt Primerfritt Basta
ARDEX B 14
Cementbaserat väggspackel.

Produktbeskrivning

- Snabb styrkeutveckling.
- Vatten- och väderbeständig.
- Kan målas efter uttorkning.

Inom- och utomhus.

Användningsområde

ARDEX B 14 används på vägg- och takytor för reparation, lagning och bättring av gammal och ny betong, cementputs och murverk i tunna och tjocka skikt. Utfyllnad av hål, sprickor, fördjupningar. Drygas med sand vid upprätnings- och utjämningsarbeten, t.ex. avjämning för plattläggning. Kan spacklas från 1 mm till 5 mm. 

Produkten är baserad på specialcement som används vid byggnation där korta härdtider är nödvändiga.

Tekniska data
Konsistens Smidig, plastig, pastaliknande.
Lagtjocklek 1-5 mm.
Materialförbrukning Ca 1,4 kg pulver/m²/mm.
Bearbetningstid Ca 30 min vid 20°C.
Enheter

Enhet Art. Nr. EAN
25.00 kg 31432 5703193 14125 7 40 enheter/pall
25.00 kg 50136 5703193 14126 4 40 enheter/pall