Tätsystem och våtrumstillbehör

Tätsystem och våtrumstillbehör

EC1PLUS M1 Basta
ARDEX SRM 25-35, RÖR I RÖR
Rörmanschett.

Produktbeskrivning

Rörmanschett med 10 mm diameter för tätning skring skyddsrör. "Rör i rör" system. Monteras vått i vått i ARDEX S 1-K, 7+8 eller 8+9.

Användningsområde

Vid rörgenomföringar. Påför tätmassa omkring rörgenomföringen. Välj ARDEX rörmanschett beroende på rördiametern och montera den i våt tätmassa. Pressa ut överflödig tätmassa så att inga blåsor eller veck finns kvar. Täck sedan rörmanschetten med tätmassa.

Enheter

Enhet Art. Nr. EAN
1.00 st 30913 5703193 98931 6 10 st/frp