Tätsystem och våtrumstillbehör

Tätsystem och våtrumstillbehör

ARDEX SK 100 W, TRICOMDUK
Dukbaserat tätskikt.

Produktbeskrivning

- Bostadsmiljö
- Golv/Vägg
- Tätskikt skivkonstruktioner

Finns i storlekarna 10x1 m och 30x1 m.

Användningsområde

ARDEX TRICOM är ett ång- och vattentätt tätsystem Systemet används som tätskikt i våtutrymmen i bostadsmiljö och utrymmen med liknande belastning. ARDEX Tricomsystemet består av ARDEX SK 100 W, en tätskiktsduk med ånggenomgångsmotstånd större än fem miljoner s/m.
ARDEX SK 100 W monteras med ARDEX S 1-K på sugande underlag och med ARDEX 7+8 på icke sugande underlag. Får ej användas på underlag som innehåller fukt överstigande 85% RF.
Tätskiktet Tricom SK 100 W skall alltid täckas med ytskikt av t ex kakel eller klinkerbeläggningar. Uppfyller kraven enligt BBV på ång- och vattentäthet. Flexibel och spricköverbyggande. Alkalie-, åldrings- och rötbeständig. Ej vid tillskjutande fukt.

VIKTIGT
Tätskiktet kan appliceras på samtliga ARDEX Ardurapidprodukter efter 24 timmar. På underlag med risk för tillskjutande fukt se ARDEX 7+8.

Enheter

Enhet Art. Nr. EAN
10.00 m 61110 5703193 61110 1 1 förp = 1 rulle 10 m
30.00 m 61130 5703193 61130 9 1 förp = 1 rulle 30 m
350.00 m 61121 5703193 61121 7 1 förp = 1 rulle 350 m