Tätsystem och våtrumstillbehör

Tätsystem och våtrumstillbehör

EC1 M1 Primerfritt Basta
ARDEX S 1-K
Färdigblandat tätskikt.

Produktbeskrivning

- Tätskikt som ingår i ARDEX TÄTSYSTEM S 1-K och ARDEX TRICOM.
- För massiva konstruktioner.
- Primerfri.
- Mycket god vidhäftning.
- Fri från lösningsmedel.

Endast inomhus.

 

 

Användningsområde

ARDEX S 1-K är en ett deformationsupptagande, färdigblandat, primerfritt tätskikt för golv och vägg i bostadsmiljö och utrymmen med liknande belastning.
ARDEX S 1-K ger ett vattentätt tätskikt bakom beläggningar av keramik eller sten i våtutrymmen. ARDEX S 1-K går ej att använda utomhus eller på underlag som innehåller fukt överstigande 85% RF.

ARDEX S 1-K används även som ”lim” för att montera ARDEX TRICOM, vatten- och ångtät tätskiktsduk. Se utförligare information i ARDEX TRICOM monteringsanvisning.

Tätgummit ska alltid täckas med ytskikt av t.ex. kakel eller klinkerbeläggningar. Vid montering av tätskiktet ska alltid monteringsanvisningen följas. ARDEX TÄTSYSTEM S 1-K är godkänt enligt BBV 14:1.

Tekniska data
Konsistens Stabbig, fast.
Materialförbrukning ca 1,1 kg/m².
Enheter

Enhet Art. Nr. EAN
4.00 kg 57174 5703193 01304 2 120 enheter/pall
8.00 kg 57173 5703193 01308 0 64 enheter/pall
16.00 kg 57172 5703193 01316 5 40 enheter/pall