Tätsystem och våtrumstillbehör

Tätsystem och våtrumstillbehör

EC1 M1 Primerfritt Basta
ARDEX S 1-K
Färdigblandat tätskikt.

Produktbeskrivning

- Tätskikt som ingår i ARDEX TÄTSYSTEM S 1-K och ARDEX TRICOM.
- För massiva konstruktioner.
- Primerfri.
- Mycket god vidhäftning.
- Fri från lösningsmedel.

Endast inomhus.

 

 

Användningsområde

ARDEX S 1-K är en ett deformationsupptagande, färdigblandat, primerfritt tätskikt för golv och vägg i bostadsmiljö och utrymmen med liknande belastning.
ARDEX S 1-K ger ett vattentätt tätskikt bakom beläggningar av keramik eller sten i våtutrymmen. ARDEX S 1-K går ej att använda utomhus eller på underlag som innehåller fukt överstigande 85% RF.

ARDEX S 1-K används även som ”lim” för att montera ARDEX TRICOM, vatten- och ångtät tätskiktsduk. Se utförligare information i ARDEX TRICOM monteringsanvisning.

Tätgummit ska alltid täckas med ytskikt av t.ex. kakel eller klinkerbeläggningar. Vid montering av tätskiktet ska alltid monteringsanvisningen följas.

Tekniska data
Konsistens Stabbig, fast.
Materialförbrukning ca 1,1 kg/m².
Enheter

Enhet Art. Nr. EAN
8.00 kg 57173 5703193 01308 0 64 enheter/pall
16.00 kg 57172 5703193 01316 5 40 enheter/pall