Tätsystem och våtrumstillbehör

Tätsystem och våtrumstillbehör

Frostfritt EC1 plus R M1 Primerfritt Bråttom Basta
ARDEX 8+9
Tätskikt källare, offentlig miljö

Produktbeskrivning

- Fuktskydd som ingår i ARDEX Tätsystem.
- Mycket god vidhäftning.
- Kort torktid, snabbt beläggningsbar.
- Tillskjutande fukt.
- Offentliga våtutrymmen.

Inom- och utomhus på golv och vägg.

Användningsområde

ARDEX 8+9 är ett deformationsupptagande fuktskydd som används inomhus och utomhus för golv och väggar bakom plattbeläggningar i bostadsmiljö och offentlig miljö. I t.ex. badrum eller duschar i badhus.

ARDEX 8+9 ska alltid täckas med ytskikt, av t.ex. keramiska plattor.

ARDEX 8+9 bildar tillsammans med ARDEX P 2 D ett vattentätt ytskikt som används vid plattsättning på skivkonstruktioner  i våtutrymmen i offentlig miljö.

ARDEX 8+9 består av två komponenter. ARDEX 8 är en acryldispersion utan lösningsmedel och ARDEX 9 är ett reaktionspulver på basis av cement. Produkten har en mycket god vidhäftning mot underlag.

Tekniska data
Konsistens Tunn, krämig.
Materialförbrukning ca 1,50 kg/m² ARDEX 8+9 blandat material.
Enheter

Enhet Art. Nr. EAN
5.00 kg 31402 5703193 08305 2 90 enheter/pall
20.00 kg 31401 5703193 08320 5 24 enheter/pall
5.00 kg 58131 5703193 09305 1 208 enheter/pall
20.00 kg 31403 5703193 09320 4 50 enheter/pall