Primer

ARDEX FB
Injektionsepoxi

Produktbeskrivning

- Epoxibaserad
- För reparation av sprickor
- Lim mellan gammal och ny betong
- Lättflytande

Inom- och utomhus 

Användningsområde

ARDEX FB används till injicering av sprickor i t ex betong, sten, bruk m m. Vid större sprickvidder kan tvättad torrsand tillsättas ARDEX FB.

ARDEX FB används också till injicering av påslag som släppt från underlaget samt som vidhäftningsmedel mellan gammal och ny betong.

Enheter

Enhet Art. Nr. EAN
1.00 kg 31715 4024705 60200 6 Grå 320 enheter/pall