Primer

Frostfritt M1
ARDEX EP 2000
Mulitfunktionsepoxi

Produktbeskrivning

- Fuktspärr.
- Förstärkning av ytskikt med dålig hållfasthet.
- Sprickinjektering i betong.
- Vidhäftningsförbättring mellan ny och gammal betong.

Inom- och utomhus.

Användningsområde

ARDEX EP 2000 är en tvåkomponents epoxiharts. Produkten består av 3,2 kg Harts (Komponent A) och 1,3 kg härdare (Komponent B). Efter härdning är ARDEX EP 2000 vattenfast, frost- och väderbeständig samt har hög hållfasthet.

ARDEX EP 2000 är beständig mot saltlösningar i vatten och lut liksom ett flertal förtunnade mineraliska och organiska syror och lösningar.

Tekniska data
Konsistens/färg Tunnflytande.
Materialförbrukning Ca 0,3 kg/m2/strykning vid användning som fuktspärr och primer.
Enheter

Enhet Art. Nr. EAN
1.00 kg 20601 5703193 20601 7 340 enheter/pall
Nytt artikelnr 24527
4.50 kg 20604 5703193 20604 8 65 enheter/pall
Nytt artikelnr 23414