Golvspackel

Ardurapid EC1R Offshore Basta
ARDEX K 80
Industriavjämningsmassa

Produktbeskrivning

- Till slitskikt i lager och industrilokaler.
- Lagtjocklekar från 5 till 50 mm.
- Självutjämnande, plastförstärkt, spänningsfattig.
- ARDURAPIDEFFEKT.
- EC-1 klassad.

Endast inomhus.

Användningsområde

ARDEX K 80 kan läggas på betong, cement eller klinkerbeläggningar. En plastförstärkt, grovkornig, spänningsfattig massa. Kan alltid beläggas med diffusionsöppna beläggningar efter 24 timmar oavsett lagtjocklek.

Lämplig som underlag till epoxi. Ej vid tillskjutande fukt.

Tekniska data
Konsistens Lättflytande och självutjämnande.
Lagtjocklek 5-50 mm.
Materialförbrukning Ca 1,65 kg pulver m²/mm.
Bearbetningstid Ca 30 min vid 20°C.
Gångbar Efter ca 2 tim vid 20°C.
Beläggningsbar Diffusionsöppna beläggningar: ca 24 timmar 20°C diffusionstäta beläggningar: upp till 10 mm: ca 24 tim 20°C upp till 30 mm ca 3 dagar 20°C upp till 50 mm ca 7 dagar 20°C.
Enheter

Enhet Art. Nr. EAN
25.00 kg 31460 5703193 80226 4 40 enhter/pall