Golvspackel

Ardurapid M1 Offshore Basta
ARDEX K 70
Spänningsfattig avjämningsmassa

Produktbeskrivning

- Självutjämnande och spänningsfattig.
- Beläggningsbar efter 24 timmar.
- Kan pumpas.

Endast inomhus.

Användningsområde

ARDEX K 70 används för skikttjocklekar 3-30 mm i t ex bostäder, offentliga lokaler med normal belastning och industrier med lätt belastning.

ARDEX K 70 är en cementbaserad självutjämnande avjämningsmassa med låg egenspänning. Används vid avjämning av undergolv med stora nivåskillnader. Kan användas på råbetong, pågjutningar av cement och anhydrit, terrazzo samt kakel- och klinkerbeläggningar.

Tekniska data
Konsistens Självutjämnande och lättflytande.
Lagtjocklek 3-30 mm.
Materialförbrukning Ca 1,7 kg pulver m²/mm.
Bearbetningstid Ca 30 min vid 20°C.
Gångbar Efter ca 2 tim vid 20°C.
Beläggningsbar Efter ca 24 tim vid 20°C.
Enheter

Enhet Art. Nr. EAN
25.00 kg 31459 5703193 70225 0 40 enheter/pall