Golvspackel

ARDEX ALLROUNDSAND 0,8-1,2 mm
Tvättad torrsand

Produktbeskrivning

- Tvättad och torkad kvartssand
- Fraktionsspann 0,8-1,2 mm
- Används tillsammans med ARDEX produkter
  • ARDEX avjämningsmassor
  • ARDEX handspackelmassor
  • ARDEX EP 2000 multifunktionsepoxi
- Innehåller ej respirabla fraktioner

Användningsområde

ARDEX ALLROUNDSAND 0,8-1,2 mm används tillsammans med ARDEX handspackel- och avjämningsmassor och epoxiprimers. Sanden är även utmärkt till sandbädd i bjälklag osv.

Kvartssand, fraktion 0,8-1,2 mm, tvättad och torkad. Innehåller inget respirabelt innehåll.

Arbetsinstruktioner: Se produktblad för respektive ARDEX-produkt.

Förvaring: Förvara förpackningarna torrt och undvik solljus.

Tekniska data
Materialförbrukning ARDEX handspackelmassor och avjämningsmassor: Max 25 kg ARDEX ALLROUNDSAND 0,8-1,2 mm till 75 kg handspackel- eller avjämningsmassa.

ARDEX EP 2000 Multifunktionsepoxi: Ca 1 kg ARDEX ALLROUNDSAND 0,8-1,2 mm som toppströ på ARDEX EP 2000 Multifunktionsepoxi.
Enheter

Enhet Art. Nr. EAN
25.00 kg 30959 5703193 98831 9 40 enheter/pall