Golvbruk

Frostfritt EC1 plus R M1 ArdurapidPlus Bråttom Basta
ARDEX A 38 MIX
Krympfri snabb rotbetong för inom- och utomhusbruk.

Produktbeskrivning

- En färdigblandad rotbetong, till pågjutningar i flytande eller fast konstruktion. Där det krävs snabb styrkeutveckling.
- Gångbar efter 2-3 timmar.
- Beläggningsbar. Plattsättning efter 4 timmar.
- Beläggningsbar, trä- eller textilgolv efter 48 timmar.

Inom- och utomhus.

Användningsområde

ARDEX A 38 MIX är ett färdigblandat specialcement. ARDEX A 38 MIX kan användas till både fasta och flytande konstruktioner.

A 38 MIX är snabbt gångbar och kan plattsättas redan efter 4 timmar oavsett lagtjocklek. Trä- och textilgolv kan läggas efter 48 timmar vid 10°C och RF < 70 %.
ARDEX A 38 MIX kan användas till ingjutning av vatten- eller elburen golvvärme. ARDEX A 38 MIX kan användas inom- och utomhus samt i ständigt vattenbelastade miljöer.

En ARDEX A 38 MIX  är gångbar efter 2-3 timmar och kan plattsättas efter ca 4 timmar. Vid denna tidpunkt har slipsatsen inte full styrka och klarar inte tunga laster, t ex pallar med material. Efter 24 timmar kan gjutningen belastas för fullt. Efter 48 timmar kan trä- och textilgolv monteras förutsatt att blandningsinstruktionerna har följts och att temperaturen har varit minst 10°C och att RF har varit mindre än 70 % under hela förloppet.

Tekniska data
Konsistens Fast, formbar, jordfuktig.
Lagtjocklek Min lagtjocklek för ARDEX A 38 MIX är 20 mm vid fast konstruktion.
Vid flytande konstruktion inomhus på platsmatta, textilgolv mm.
För klinker/natursten gäller 45 mm.

Vid läggning utomhus på t ex balkonger och terrasser i flytande konstruktion gäller 50 mm.
Materialförbrukning 22 kg/m²/cm.
Bearbetningstid Ca 60 min vid 20°C.
Gångbar Efter ca 3 tim vid 20°C.
Beläggningsbar -
Enheter

Enhet Art. Nr. EAN
25.00 kg 31412 5703193 38226 1 40 enheter/pall