Golvbruk

EC1PLUS M1 Offshore Ardurapid Bråttom Basta
ARDEX A 35 MIX
Färdigblandad snabbcement. Grov.

Produktbeskrivning

- Fast och flytande konstruktion.
- Beläggningsbar efter 24 timmar.
- Snabbt gångbar.
- Med ARDURAPIDEFFEKT.

Endast inomhus.

Användningsområde

ARDEX A 35 MIX är en grov, färdigblandad snabbslipsats för gjutningar i fasta och flytande konstruktioner i bostäder, kontor m m. För gjutningar av t ex badrumsgolv, uppgjutningar av golvnivåer, grövre i- och pågjutningar, maskinfundament m m.

Kan användas för ingjutning av el- och vatten värmeslingor. ARDEX A 35 MIX kan läggas i fast konstruktion på betong eller användas för gjutning av flytande konstruktioner.

Tekniska data
Konsistens Fast, formbar, jordfuktig.
Lagtjocklek Fast konstruktion minst 20 mm. Flytande konstruktion minst 35 mm vid plastmatta och 45 mm vid beläggning av keramik. Behöver ej armeras. Vid lagtjocklekar över 60 mm är det viktigt att bruket komprimeras ordentligt.
Materialförbrukning Ca 18,5 kg pulver/m²/cm.
Bearbetningstid Ca 1 tim vid 20°C.
Gångbar Efter ca 3 tim vid 20°C. Bearbetningstid: Ca 1 tim vid 20°C.
Beläggningsbar Efter ca 24 tim.
Enheter

Enhet Art. Nr. EAN
25.00 kg 31409 5703193 35226 4 40 enheter/pall