Golvbruk

EC1PLUS Ardurapid Basta
ARDEX A 35
Snabb rotcement.

Produktbeskrivning

- Blandas alltid med sand.
- Fast och flytande konstruktion.
- Beläggningsbar efter 24 timmar.
- Snabbt gångbar.
- Med ARDURAPIDEFFEKT.

Endast inomhus.

 

 

Användningsområde

ARDEX A 35 är en snabbcement som alltid ska blandas med sand med kornstorleken 0-5 mm. Beroende på andelar ARDEX sand kan styrkan anpassa till belastning och användningsområde. ARDEX A 35 är avsedd till snabbslipsatser/golvbruk för gjutningar i fasta och flytande konstruktioner i bostäder, kontor m m.

Används för gjutningar av t ex badrumsgolv, uppgjutningar av golvnivåer, grövre i- och pågjutningar, maskinfundament m m. Kan användas för ingjutning av el- och vatten värmeslingor. ARDEX A 35 kan läggas i fast konstruktion på betong eller användas för gjutning av flytande konstruktioner. ARDEX A 35 är en cement och ska alltid blandas med sand.

Tekniska data
Konsistens Jordfuktig.
Lagtjocklek I fast konstruktion är minimilagtjockleken 20 mm och vid flytande konstruktion är den 35-45 mm, 35 mm vid beläggning med golvmatta och 45 mm vid beläggning med keramik.
Vid lagtjocklekar över 60 mm är det viktigt att bruket komprimeras ordentligt.
Materialförbrukning Ca 3,1 - 3,7 kg pulver/m2/cm.
Bearbetningstid Ca 45 min vid 20°C.
Gångbar Efter ca 3 tim vid 20°C.
Beläggningsbar Efter ca 24 tim.
Enheter

Enhet Art. Nr. EAN
12.50 kg 31703 5703193 35212 7 80 enheter/pall