Fogmassor

ARDEX RG Cleaner
Rengöringsmedel

Produktbeskrivning

- Alkalisk rengöringskoncentrat består av biologiskt nedbrytbara alkalier, tensider och tillsatser.

Inom- och utomhus

Användningsområde

För att ta bort epoxirester och epoxifilm efter fogning. För grundrengöring av hårt smutsade ytor. Kan användas på granitkeramik, klinker och kakel samt rengöring av verktyg

Tekniska data
Materialförbrukning Koncentrerad eller utspädd upp till 1:10 med vatten beroende på mängden epoxirester.
Enheter

Enhet Art. Nr. EAN
1.00 liter 30906 5703193 98970 5 400 enheter/pall