Unikt balkongsystem


Watec® Drain KP förhindrar frostskador och utfällningar tack vare en optimal dränering

Det nya dräneringssystemet gör att man kan lägga plattor i flytande konstruktion på såväl gamla som nya terrasser och balkonger. Med användning av Watec® Drain KP uppnås många konstruktiva fördelar i form av ökad säkerhet mot frostskador samt att rörelser och krympningar i underlaget ellimineras.

I systemet ingår ProRin BR hängränne- och stuprörssystem som är utformat så att man kan montera det på kantprofilen utan verktyg. I systemet ingår hängrännekomponenter som gör det möjligt att få fall i önskad riktning, därför är det alltid möjligt att koppla samman systemet med befintliga stuprör.

En keramikbeläggning blir aldrig vattentät

Balkonger och terrasser i Sverige utsätts ständigt för regn, snö, frost och värme. Deras största fiende är det vatten som tränger ner genom fogarna och vidare ner i konstruktionen. När vattnet blir stående i konstruktionen uppstår skador. Oavsett vilken platta eller natursten som läggs kommer överflödigt vatten som inte leds bort orsaka frostskador och utfällningar samt missfärga naturstenen. Med ett effektivt dräneringssystem avlägsnas regnvattnet snabbt och förhindrar nerbrytning av betongen och fästmassan samt missfärgning av altanens framkant.

Vill du veta ännu mer om ARDEX Balkongsystem? Kontakta Björn Hellman på vår teknikavdelning.
08-556 315 56, bhn@ardex.se.

Vill du beställa systemet kontaktar du din säljare.

Du kan även ladda ned den fullständiga monteringsanvisningen.