ARDEX är steget före när det gäller perfekta ytor

ARDEX W 820 Superfinish har en perfekt viskositet för sprutspackling. Tack vare att det är så lätt slipat och har så lång öppentid är W 820 mycket lättarbetat.

Till upprätning och spackling av väggar och tak inomhus. På ytor av betong, murverk, puts, gipsskivor och andra lämpliga material. Fyllning av håligheter, gropar och sprickor. Spackling av fogar och skarvar.

 

En tysk film om fördelarna med W 820 Superfinish