Gör klart badrummet på fem dagar


Måndag

Putsa väggarna med ARDEX A 950. Obegränsad lagtjocklek i ett arbetsmoment utan att sjunka.

Gjut nytt badrumsgolv i ett arbetsmoment inklusive fall med ARDEX A 35 MIX. Gångbart efter 3 timmar. Kan också användas för ingjutning av golvvärme.

Tisdag

Låt väggar och golv torka.

SYMBOLEN FÖR ARDEX INNOVATION!
Produkter som binder sitt blandningsvatten. Därför kan vi alltid garantera våra beläggningstider, 24 timmar oavsett RF och lagtjocklek.

Onsdag

Ångspärra med ARDEX P 2 D.
En låg materialåtgång säkerställer att rätt mängd blir applicerad redan efter två rollningar. Rekordsnabb torkning.

Försegla.

Applicera ARDEX S 1-K tätskikt.

Torsdag

Sätt plattor på vägg med ARDEX X 7 PLUS.

Lägg klinker på golv med ARDEX X 77 S.

Fredag förmiddag

Foga vägg och golv med ARDEX FG Flex.

Fredag eftermiddag

RÄKNA IHOP FÖRTJÄNSTEN

- Lägre hyresnedsättning
- Lägre markhyra
- Lägre etableringskostnader
- Ingen kostnad för avfuktare/elförbrukning
- Förkortade byggnadskreditiv

Sammanställing

MÅNDAG
TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
Putsa väggarna i obegränsad lagtjocklek med ARDEX A 950. Gjut golvet inklusive fall med ARDEX A 35 MIX

Låt torka

Ångspärra/försegla/
tätskikta väggar och
golv
Sätt plattor på väggar och golv Foga väggar och golv
Putsa väggarna med traditionellt gipsbruk

Låt torka

Låt torka

Låt torka

Låt torka

Gjut golvet inklusive fall med B-bruk

Låt torka

Låt torka

Låt torka

Låt torka