Nyheter

Lotta sammanfattar ARDEX i tre ord: professionellt, nytänkande och engagemang

Medarbetarporträtt – Lotta Liljestam

Tiden på ARDEX började som ett konsultuppdrag på 50%, där resten av tiden ägnades åt att vara konståkningstränare. Efter ett halvår fick Lotta Liljestam fast anställning på ARDEX, där hon nu arbetat i 4 år.

Innan hon kom till ARDEX arbetade Lotta bland annat med kundservice och som ekonomiassistent på Goyada, med rekrytering inom sälj, marknad och verksamhetsutveckling samt på en rad andra konsultuppdrag inom redovisning. Det senare ledde henne till ARDEX, där hon under ett konsultuppdrag för Want AB efter sex månader fick erbjudande om att stanna kvar.

Lotta delar nu sin tid mellan kundservice och ekonomiavdelningen. Som teamledare för kundservice ansvarar hon för att leda gruppen, få samarbetet att flyta på, effektivisera arbetet och se till att medarbetarna har en god arbetsmiljö. Kundserviceavdelningen får hantera en mängd olika sorters frågor, varav en del, som är mer produktrelaterade, kan hanteras direkt av kundservice-medarbetarna. En del andra frågor, som är av mer teknisk karaktär, bollas vidare till ARDEX tekniker. Dessa är inte sena med att återkomma till kunden. Detta sätt att arbeta har visat sig vara framgångsrikt, då genomförda undersökningar visar att ARDEX kunder är mycket nöjda med bemötandet och ARDEX sätt att hantera frågor på rätt nivå.

Den andra delen av Lottas arbete, som controller, innebär att hon arbetar med redovisning, skriver rapporter till VD samt arbetar med koncernredovisning gentemot huvudkontoret i Tyskland.

33-åriga Lotta bor på Kungsholmen tillsammans med sin man och deras treåriga dotter Molly. Både Lottas och hennes mans respektive familjer har sommarställen ute i skärgården, så de spenderar mycket tid där i sin egen båt.

Efter 4 år trivs Lotta mycket bra på ARDEX och sammanfattar företaget med tre ord: professionellt, nytänkande och engagemang!


Tillbaka