Nyheter

Sätt plattor efter 1 månad på nygjuten betong. Golv och vägg.

ARDEX kortar byggtiden med två månader!

Du kortar byggtiden med två månader när du väljer att sätta eller lägga keramik med ARDEX S 48.

ARDEX S 48 är en mångsidig beprövad produkt som visades på Nordbygg 2018.

Ett område är plattsättning på nygjuten betong. Du kortar byggtiden med två månader när du väljer att sätta eller lägga keramik med ARDEX S 48. Du behöver inte prima ytan vilket gör att du spar ytterligare kostnader för primer, arbetstid och väntetid.

Du kan också bjälklagsförstyva golvet före plattsättning med samma produkt. Både i torra och våta utrymmen vilket bland annat förhindrar att plattorna släpper. Golvgipsskivor limmas med ARDEX S 48 och en 6-8 mm fixkam. Nästa arbetsmoment kan påbörjas redan efter 5 timmar. Arbetssättet blir både billigare, enklare och snabbare jämfört med att bjälklagsförstyva med avjämningsmassa och armeringsnät.

Se vår film så får du ytterligare tips på arbetsområden. Ytterligare information ring 08-556 315 50.


Tillbaka