ARDEX

Professionalism i allt vi gör

Vision & mission
ARDEX-gruppens vision är att vara en av världens ledande problemlösnings-leverantörer av högpresterande, specialiserat byggmaterial.

Professionalism

-

ARDEX är ett problemlösningsföretag med system av högpresterande, specialiserat byggmaterial.

-

I nära samarbete med våra partners åtar vi oss ett samarbete i världsklass för att tillförsäkra ömsesidig framgång och lönsam tillväxt.

-

Vi vill vara premiumleverantör i vart och ett av våra utvalda segment.

 

Familjeägt företag

-

Som familjeföretag understödjer vi utvecklingen av team-anda i vår ARDEX-kultur tillsammans med affärsmässighet.

-

Vilande på den plattforma av tillväxt vi skapat under många år ser vi med tillförsikt på en framgångsrik framtid.

Företagskultur

-

Grundläggande guide lines i ARDEX är ”professionalism i allt vi gör”.

-

ARDEX tror på att alla medarbetare och partners kan arbeta med en anda av ärlighet, öppenhet och ansvarstagande affärsmannaskap vid alla tillfällen.

-

Personalen är grunden på vilken vi bygger vårt företag.

-

Uthålliga och långsiktiga tillväxtmål stödjer alla våra varierande aktiviteter.